Sửa chữa bê tông

  • Polycrete LW

    Polycrete LW

    Dạng vữa lỏng đặc biệt, ứng dụng cho việc sửa chữa bê tông.

    Polycrete LW

    Giá: Liên hệ