Xứ lý bề mặt

 • Polycure R

  Polycure R

  Hỗn hợp hydrocarbon nhằm sử dụng trong việc xử lý bề mặt

  Polycure R

  Giá: Liên hệ

 • Polycure AC

  Polycure AC

  hỗn hợp phụ gia đa thành phần, không phân huỷ hợp chất bảo dưỡng giữ cho bề mặt tiếp xúc được duy trì, gốc acrylic và các tác nhân làm ướt thích hợp

  Polycure AC

  Giá: Liên hệ

 • Polyrelease

  Polyrelease

  Một hóa chất có tác nhân áp dụng trên bề mặt khuôn đóng khuôn trước khi bê tông đúc.

  Polyrelease

  Giá: Liên hệ