Lưới thủy tinh

  • Lưới thủy tinh

    Lưới thủy tinh

    Được dệt từ sợi thủy tinh để tạo nên dạng lưới với mắt lưới

    Lưới thủy tinh

    Giá: Liên hệ