Màng APP gia cường sợi thủy tinh

  • Glasflame

    Glasflame

    là màng bitum đúc sẵn, hiệu suất cao, hàm chứa hợp chất chống thấm đặc biệt

    Glasflame

    Giá: Liên hệ