Màng chống thấm APP

 • Polyglas

  Polyglas

   là màng bitum đúc sẵn, chất lượng đặc biệt cao, hàm chứa hợp chất chống thấm đặc biệt

  Polyglas

  Giá: Liên hệ

 • Fiberlon

  Fiberlon

  là màng chống thấm đúc sẵn với thiết kế đa lớp đặc biệt tạo độ bền kéo, đàn hồi cao

  Fiberlon

  Giá: Liên hệ

 • Bitumat Torchseal

  Bitumat Torchseal

  là màng chống thấm đúc sẵn, được công thức hóa độc đáo với thiết kế đa lớp đặc biệt tạo độ mềm dẻo

  Bitumat Torchseal

  Giá: Liên hệ

 • Bitumat Polyflex

  Bitumat Polyflex

  màng chống thấm đúc sẵn, được công thức hóa độc đáo với thiết kế đa lớp đặc biệt tạo độ mềm dẻo

  Bitumat Polyflex

  Giá: Liên hệ

 • Double-Tech

  Double-Tech

   là loạt màng bitum kết hợp cốt gia cường kép đặc biệt 180g lưới polyeste

  Double-Tech

  Giá: Liên hệ

 • Bitumat Polyflame

  Bitumat Polyflame

  là màng bitum đúc sẵn, chất lượng cao, hàm chứa hợp chất chống thấm đặc biệt,

  Bitumat Polyflame

  Giá: Liên hệ