Màng chống thấm polymer

 • RoofSeal

  RoofSeal

  là màng bitum polyme đúc sẵn được thiết kế với mục đích dễ thi công và kinh tế.

  RoofSeal

  Giá: Liên hệ

 • Roof-Flame

  Roof-Flame

  là màng bitum polyme đúc sẵn được thiết kế với mục đích dễ thi công và kinh tế

  Roof-Flame

  Giá: Liên hệ