Màng chống thấm SBS

 • Premierflex-3000

  Premierflex-3000

   là màng chống thấm bitum SBS được gia cường bằng lưới polyeste

  Premierflex-3000

  Giá: Liên hệ

 • Premierflex-3000 GL

  Premierflex-3000 GL

   là màng chống thấm bitum SBS được gia cường bằng lưới sợi thủy tinh không dệt

  Premierflex-3000 GL

  Giá: Liên hệ

 • Premierflex-5000

  Premierflex-5000

  là màng bitum SBS đúc sẵn hiệu suất cao đặc biệt, chế tạo từ chất chống thấm độc quyền được gia cường

  Premierflex-5000

  Giá: Liên hệ

 • Premierflex-2000

  Premierflex-2000

  là màng chống thấm bitum SBS được gia cường bằng lưới sợi thủy tinh

  Premierflex-2000

  Giá: Liên hệ

 • Premierflex-4000

  Premierflex-4000

  là màng chống thấm bitum SBS đúc sẵn, hiệu suất rất cao

  Premierflex-4000

  Giá: Liên hệ

 • Premierflex-2000 GL

  Premierflex-2000 GL

   là màng chống thấm bitum SBS được gia cường bằng lưới sợi thủy tinh 50/60g/m2 

  Premierflex-2000 GL

  Giá: Liên hệ