Màng tự dính có cốt gia cường

  • Bituseal 1000  & 1200

    Bituseal 1000 & 1200

    màng chống thấm đa dụng với cốt lưới thủy tinh chống mục nát

    Bituseal 1000 & 1200

    Giá: Liên hệ