Màng tự dính dưới lớp xây trát

  • Bitufoundation

    Bitufoundation

    là loạt màng chống thấm tự dính được sản xuất với thiết kế đa lớp đặc biệt kết hợp với sợi thủy tinh

    Bitufoundation

    Giá: Liên hệ