Màng chống thấm khò nóng Modern

 • Nilobit 3.0mm - 4.0mm

  Nilobit 3.0mm - 4.0mm

  Màng chống thấm Bitum biến tính polyme APP đa dụng cho mái

  Nilobit 3.0mm - 4.0mm

  Giá: Liên hệ

 • Bitumode Delta – P

  Bitumode Delta – P

  Màng chống thấm polyme – bitum biến tính có chất lượng cao

  Bitumode Delta – P

  Giá: Liên hệ