Màng chống thấm kháng rễ cây

  • Lemax Rad

    Lemax Rad

    Màng BPP nhựa đàn hồi bitum polyme, hợp chất bitum tinh chế với khối lượng phân tử polyme cao, được gia cường bằng sợi polyeste không dệt

    Lemax Rad

    Giá: Liên hệ