Màng chống thấm vách,đáy hầm

  • Lemax Technowall

    Lemax Technowall

    là màng khò nóng đặc trưng được sản xuất tại Italia để cung cấp  sản phẩm chống thấm chuyên nghiệp

    Lemax Technowall

    Giá: Liên hệ