Màng khò nóng

 • Bituplus E

  Bituplus E
  Bituplus E

  Giá: Liên hệ

 • Bituplus G4140

  Bituplus G4140

  Bituplus G 4140 là màng chống thấm bitum polyme chất lượng cao

  Bituplus G4140

  Giá: Liên hệ

 • Plastifelt

  Plastifelt

  Plastifelt là màng chống thấm bitum polyme, được sản xuất từ hỗn hợp bitum và polyme

  Plastifelt

  Giá: Liên hệ

 • Màng Bituplus P

  Màng Bituplus P

  Màng Bituplus P là màng chống thấm đàn hồi, được sản xuất từ hỗn hợp bitum và polyme APP

  Màng Bituplus P

  Giá: Liên hệ

 • Bituplus Ex

  Bituplus Ex

  Bituplus Ex là màng chống thấm bitum cao cấp được sản xuất từ hỗn hợp bitum và polyme SBS

  Bituplus Ex

  Giá: Liên hệ

 • Bituplus Px

  Bituplus Px

  Màng Bituplus Px là màng chống thấm đàn hồi cao cấp, được sản xuất từ hỗn hợp bitum và polyme APP

  Bituplus Px

  Giá: Liên hệ