Màng khò nóng đàn hồi (APP)

 • Breiglas 4mm S-APP

  Breiglas 4mm S-APP

  Màng chống thấm nhựa đàn hồi BPP chất lượng cao

  Breiglas 4mm S-APP

  Giá: Liên hệ

 • Breiglas 4mm PE-APP

  Breiglas 4mm PE-APP

  Màng chống thấm nhựa đàn hồi BPP chất lượng cao

  Breiglas 4mm PE-APP

  Giá: Liên hệ

 • Breiglas 4mm GY-APP

  Breiglas 4mm GY-APP

  Màng khò nóng bitum chất lượng cao

  Breiglas 4mm GY-APP

  Giá: Liên hệ

 • Breiglas 3mm GY-APP

  Breiglas 3mm GY-APP

  Màng chống thấm nhựa đàn hồi BPP polyme, trộn với nhựa bitum

  Breiglas 3mm GY-APP

  Giá: Liên hệ

 • Breiglas 3mm S-APP

  Breiglas 3mm S-APP

  Màng chống thấm nhựa đàn hồi BPP polyme, trộn với nhựa bitum

  Breiglas 3mm S-APP

  Giá: Liên hệ

 • Breiglas 3mm PE-APP

  Breiglas 3mm PE-APP

  Màng nhựa đàn hồi BPP polyme, trộn với nhựa bitum

  Breiglas 3mm PE-APP

  Giá: Liên hệ

 • Breiglas Fiberglass 4

  Breiglas Fiberglass 4

  Màng BPP bitum polyme đàn hồi, hợp chất trong nhựa bitum biến tính với khối lượng phân tử polyme cao

  Breiglas Fiberglass 4

  Giá: Liên hệ

 • Syntesi SB 160 Mineral

  Syntesi SB 160 Mineral

  Màng BPP nhựa đàn hồi bitum polyme, hợp chất bitum tinh chế với khối lượng phân tử polyme cao

  Syntesi SB 160 Mineral

  Giá: Liên hệ

 • Systema 45 Mineral

  Systema 45 Mineral

  Màng BPP nhựa đàn hồi bitum polyme, hợp chất bitum tinh chế với khối lượng phân tử polyme cao, được gia cường bằng sợi polyeste không dệt,

  Systema 45 Mineral

  Giá: Liên hệ

 • Syntesi SB 250

  Syntesi SB 250

  Màng BPP nhựa đàn hồi bitum polyme, hợp chất bitum tinh chế với khối lượng phân tử polyme cao, được gia cường bằng sợi polyeste không dệt

  Syntesi SB 250

  Giá: Liên hệ

 • Syntesi SB 160

  Syntesi SB 160

  Màng BPP nhựa đàn hồi bitum polyme, hợp chất bitum tinh chế với khối lượng phân tử polyme cao, được gia cường bằng sợi polyeste không dệt

  Syntesi SB 160

  Giá: Liên hệ

 • Syntesi BMT Mineral

  Syntesi BMT Mineral

  Màng BPP nhựa đàn hồi bitum polyme, hợp chất bitum tinh chế với khối lượng phân tử polyme cao, được gia cường bằng sợi polyeste không dệt

  Syntesi BMT Mineral

  Giá: Liên hệ

 • Viapol Syntesi BMT

  Viapol Syntesi BMT

  Màng BPP nhựa đàn hồi bitum polyme, hợp chất bitum tinh chế với khối lượng phân tử polyme cao, được gia cường bằng sợi polyeste không dệt

  Viapol Syntesi BMT

  Giá: Liên hệ

 • Viapol Systema

  Viapol Systema

  là kết quả của một công thức hóa học đặc biệt

  Viapol Systema

  Giá: Liên hệ

 • Breiglas 45 Mineral

  Breiglas 45 Mineral

  Màng BPP bitum polyme đàn hồi, hợp chất trong nhựa bitum tinh chế

  Breiglas 45 Mineral

  Giá: Liên hệ