Màng khò nóng đàn hồi dẻo

 • Duemila 45 Mineral

  Duemila 45 Mineral

   Màng BPP nhựa bitum polyme đàn hồi, hợp chất bitum tinh chế với khối lượng phân tử polyme cao, được gia cường bằng sợi polyeste không dệt

  Duemila 45 Mineral

  Giá: Liên hệ

 • Viapol Unisol

  Viapol Unisol

  Màng BPP nhựa đàn hồi bitum polyme, hợp chất bitum tinh chế với khối lượng phân tử polyme cao, được gia cường bằng sợi polyeste không dệt

  Viapol Unisol

  Giá: Liên hệ

 • Unisol 45 Mineral

  Unisol 45 Mineral

  Màng BPP nhựa đàn hồi bitum polyme, hợp chất bitum tinh chế với khối lượng phân tử polyme cao

  Unisol 45 Mineral

  Giá: Liên hệ

 • Viapol Modulo

  Viapol Modulo

  Màng BPP nhựa đàn hồi bitum polyme, hợp chất bitum tinh chế với khối lượng phân tử polyme cao, được gia cường bằng sợi polyeste không dệt và ổn định bằng sợi thuỷ tinh

  Viapol Modulo

  Giá: Liên hệ

 • Modulo 45 Mineral

  Modulo 45 Mineral

  được sản xuất từ một hợp chất đặc biệt gốc bitum tinh chế bão hòa với polyolefinic terpolymers tuyến tính, tạo ra giới hạn đàn hồi cao

  Modulo 45 Mineral

  Giá: Liên hệ

 • Viapol Duemila

  Viapol Duemila

  là giải pháp công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực màng khò nóng

  Viapol Duemila

  Giá: Liên hệ