Màng khò nóng đàn hồi (SBS)

 • Siderflex Polyester 45 Mineral

  Siderflex Polyester 45 Mineral

  Màng BPE nhựa đàn hồi bitum polyme, hợp chất bitum tinh chế với khối lượng phân tử polyme cao, được gia cường bằng sợi polyeste không dệt

  Siderflex Polyester 45 Mineral

  Giá: Liên hệ

 • Bravo HP Polyester

  Bravo HP Polyester

  Màng BPE bitum polyme đàn hồi, hợp chất trong nhựa bitum tinh chế với khối lượng phân tử polyme cao, gia cường với lưới polyme không dệt, mặt ngoài phủ lớp hạt đá

  Bravo HP Polyester

  Giá: Liên hệ

 • Viapol Viatorch 007

  Viapol Viatorch 007

  là sản phẩm mới nhất trong loạt sản phẩm SBS khò nóng hiệu suất cao của Vetroasfalto

  Viapol Viatorch 007

  Giá: Liên hệ

 • Viapol Siderflex

  Viapol Siderflex

  là sự kết hợp của hợp chất bitum chất lượng cao với cốt liệu polyeste

  Viapol Siderflex

  Giá: Liên hệ

 • Viatorch 007 Mineral 5kg

  Viatorch 007 Mineral 5kg

  là sản phẩm mới nhất trong loạt sản phẩm SBS khò nóng hiệu suất cao của Vetroasfalto

  Viatorch 007 Mineral 5kg

  Giá: Liên hệ

 • Viapol Bravo

  Viapol Bravo

  màng bitum polyme là đại diện giải pháp kĩ thuật mới

  Viapol Bravo

  Giá: Liên hệ

 • Viapol Extraflex

  Viapol Extraflex

  Màng BPE nhựa đàn hồi bitum polyme

  Viapol Extraflex

  Giá: Liên hệ

 • Extraflex Polyeste 45 Mineral

  Extraflex Polyeste 45 Mineral

  Màng BPE nhựa đàn hồi bitum polyme

  Extraflex Polyeste 45 Mineral

  Giá: Liên hệ