Màng khò nóng kháng rễ

  • Viapol Syntesi Rad

    Viapol Syntesi Rad

    Màng BPP nhựa đàn hồi bitum polyme, hợp chất bitum tinh chế với khối lượng phân tử polyme cao, được gia cường bằng sợi polyeste không dệt

    Viapol Syntesi Rad

    Giá: Liên hệ