Màng nhiệt tự dính

 • Techno Phase PE Mineral

  Techno Phase PE Mineral

  Màng BPE bitum polyme, dính nhiệt, đàn hồi, hợp chất bitum tinh chế 

  Techno Phase PE Mineral

  Giá: Liên hệ

 • Techno Phase Fiberglass

  Techno Phase Fiberglass

  Màng BPE bitum polyme, dính nhiệt, đàn hồi, hợp chất bitum tinh chế với khối lượng phân tử polyme cao, được gia cường bằng sợi polyeste không dệt

  Techno Phase Fiberglass

  Giá: Liên hệ

 • Viapol Techno Phase Polyester

  Viapol Techno Phase Polyester

  là hệ thống màng bitum polyme nhiệt tự dính

  Viapol Techno Phase Polyester

  Giá: Liên hệ