Màng tự dính

 • Viapol Techno LineA

  Viapol Techno LineA

   Lớp nền hoặc lớp trung gian trong hệ thống chống thấm đa lớp – lớp ngăn hơi ẩm

  Viapol Techno LineA

  Giá: Liên hệ

 • Techno LineA PE Mineral

  Techno LineA PE Mineral

   Màng bitum polyme BPE, tự dính, đàn hồi, hợp chất được tinh chế từ bitum biến thể với khối lượng phân tử polyme cao

  Techno LineA PE Mineral

  Giá: Liên hệ