Cốt lưới sợi polyeste không dệt

  • Supermat &  Polyshield

    Supermat & Polyshield

    được thiết kế đa lớp đặc biệt tạo tính dẻo linh hoạt,

    Supermat & Polyshield

    Giá: Liên hệ