Màng chống thấm polyme

  • Polyflex

    Polyflex

    màng chống thấm polyme với lõi giữa 20 micromet

    Polyflex

    Giá: Liên hệ