Nước sinh hoạt

 • VANDEX PREMIX

  VANDEX PREMIX

  được ứng dụng trên bề mặt bê tông chịu áp suất và không chịu áp suất

  VANDEX PREMIX

  Giá: Liên hệ

 • VANDEX SUPER

  VANDEX SUPER

  tỏa các mao mạch và các vết nứt nhỏ do co ngót trong bê tông để ngăn chặn sự xâm nhập của nước

  VANDEX SUPER

  Giá: Liên hệ

 • VANDEX UNI MORTAR 1

  VANDEX UNI MORTAR 1

  Vữa sửa chữa và chống thấm

  VANDEX UNI MORTAR 1

  Giá: Liên hệ

 • CORROSION PROTECTION M

  CORROSION PROTECTION M

  Bảo vệ chống ăn mòn cho cốt thép

  CORROSION PROTECTION M

  Giá: Liên hệ

 • VANDEX CONCRETE GREY

  VANDEX CONCRETE GREY

  vữa bảo vệ và chống thấm sâu

  VANDEX CONCRETE GREY

  Giá: Liên hệ

 • CEMLINE TOP GREY/WHITE

  CEMLINE TOP GREY/WHITE

  Lớp trong cho bể nước sinh hoạt

  CEMLINE TOP GREY/WHITE

  Giá: Liên hệ

 • VANDEX CEMLINE MORTAR

  VANDEX CEMLINE MORTAR

  là vữa sửa chữa trộn sẵn, gốc xi măng

  VANDEX CEMLINE MORTAR

  Giá: Liên hệ

 • VANDEX CEMLINE MG 4

  VANDEX CEMLINE MG 4

  Vữa sửa chữa và phun được gia cường sợi

  VANDEX CEMLINE MG 4

  Giá: Liên hệ

 • VANDEX CEMLINE MG 4 FF/H

  VANDEX CEMLINE MG 4 FF/H

  là vữa tái tạo biên sử dụng ngay, gốc xi măng

  VANDEX CEMLINE MG 4 FF/H

  Giá: Liên hệ

 • VANDEX CEMELAST

  VANDEX CEMELAST

  Vữa chống thấm đàn hồi

  VANDEX CEMELAST

  Giá: Liên hệ

 • CEMELAST WHITE/BLUE

  CEMELAST WHITE/BLUE

  Vữa chống thấm đàn hồi

  CEMELAST WHITE/BLUE

  Giá: Liên hệ

 • VANDEX BB WHITE

  VANDEX BB WHITE
  VANDEX BB WHITE

  Giá: Liên hệ

 • VANDEX BB 75

  VANDEX BB 75

  Vữa chống thấm màu ghi

  VANDEX BB 75

  Giá: Liên hệ

 • VANDEX PLUG

  VANDEX PLUG

  Trét khe nối đường hầm

  VANDEX PLUG

  Giá: Liên hệ

 • VANDEX MINERALIT

  VANDEX MINERALIT

  Tăng cứng bề mặt và bảo vệ bê tông và vật liệu gốc xi măng bên dưới

  VANDEX MINERALIT

  Giá: Liên hệ