Hệ thống đa năng

 • Multiplast G/HK

  Multiplast G/HK

  Để sản xuất sản phẩm bê tông giảm phấn hóa

  Multiplast G/HK

  Giá: Liên hệ

 • Multiplast G

  Multiplast G

  tạo ra sản phẩm bê tông pha màu được sản xuất bằng máy hoặc các sản phẩm bê tông như khối bê tông lát vỉa hè

   

   

   

   

  Multiplast G

  Giá: Liên hệ

 • Multiplast F

  Multiplast F

  Điều chỉnh lượng nước yêu cầu do hiệu ứng hóa lỏng của nó

  Multiplast F

  Giá: Liên hệ

 • Multiplast D II

  Multiplast D II

  sản xuất sản phẩm bê tông giảm phấn hóa

  Multiplast D II

  Giá: Liên hệ