Phụ gia vữa

 • Plastolan BM

  Plastolan BM

  Plastolan BM

  Plastolan BM

  Giá: Liên hệ

 • MTC – Mortar VS

  MTC – Mortar VS

  là phụ gia hãm vữa dùng để sản xuất vữa trộn sẵn

  MTC – Mortar VS

  Giá: Liên hệ

 • MTC – Mortar LPS

  MTC – Mortar LPS

  Cải thiện khả năng lưu giữ nước

  MTC – Mortar LPS

  Giá: Liên hệ

 • MTC – Mortar LP

  MTC – Mortar LP

  là phụ gia vữa tạo bọt khí dùng để sản xuất vữa trộn sẵn

  MTC – Mortar LP

  Giá: Liên hệ

 • MTC – Mortar K

  MTC – Mortar K

  sản xuất vữa trộn sẵn với thời gian xử lý kéo dài

  MTC – Mortar K

  Giá: Liên hệ