Chất chống đóng băng

 • MO 2

  MO 2

  làm tăng tốc độ hydrat hóa của xi măng và do đó tăng cứng bê tông

  MO 2

  Giá: Liên hệ

 • MO 1

  MO 1

  Độ bền nén cần thiết cho bê tông (> 5 N/mm²) để bảo vệ khỏi sương giá trong một thời gian ngắn

  MO 1

  Giá: Liên hệ

 • MO 6

  MO 6

  sản xuất bê tông không cốt thép thi công vào mùa đông

  MO 6

  Giá: Liên hệ

 • MO 4

  MO 4

  bảo vệ khỏi sương giá trong một thời gian ngắn

  MO 4

  Giá: Liên hệ