Chất dẻo hóa cho bê tông trộn sẵn

 • HK – V (BV)

  HK – V (BV)

  tăng khả năng đồng đều vật liệu làm tăng độ bền nén và độ bền kéo uốn

  HK – V (BV)

  Giá: Liên hệ

 • HK IV (BV)

  HK IV (BV)

  được sử dụng để cải thiện đặc tính bê tông chưa đông kết và đã đông cứng

  HK IV (BV)

  Giá: Liên hệ

 • HK – III (BV)

  HK – III (BV)

  được sử dụng để cải thiện đặc tính bê tông chưa đông kết và đã đông cứng

   

  HK – III (BV)

  Giá: Liên hệ

 • HK II (BV)

  HK II (BV)

  ược sử dụng để cải thiện đặc tính bê tông chưa đông kết và đã đông cứng

  HK II (BV)

  Giá: Liên hệ

 • HK I (BV)

  HK I (BV)

  với hiệu ứng hóa lỏng giúp giảm lượng nước trộn gây ra sức căng bề mặ

  HK I (BV)

  Giá: Liên hệ