Chất hãm

 • F 100 (VZ)

  F 100 (VZ)

  Kéo dài thời gian đông kết thông qua việc làm chậm tốc độ thủy hóa của xi măng

  F 100 (VZ)

  Giá: Liên hệ

 • F 50 (VZ)

  F 50 (VZ)

  thích hợp cho việc đổ kết cấu bê tông khối lớn

  F 50 (VZ)

  Giá: Liên hệ