Phụ gia xi măng

 • Cemax AE500

  Cemax AE500

  Phụ gia cuốn khí cho xi măng xây trát.

   

  Cemax AE500

  Giá: Liên hệ

 • Cemax 710

  Cemax 710

   Phụ gia trợ nghiền giảm nước

   

  Cemax 710

  Giá: Liên hệ

 • Cemax 695LW

  Cemax 695LW

  Nâng cao chất lượng xi măng Portland và xi măng Portland hỗn hợp.

   

  Cemax 695LW

  Giá: Liên hệ

 • Cemax 691

  Cemax 691

   được xây dựng để nâng cao hiệu quả nghiền và cường độ nén của xi măng

  Cemax 691

  Giá: Liên hệ

 • Cemax 675

  Cemax 675

   Nâng cao chất lượng xi măng Portland và xi măng Portland hỗn hợp

   

  Cemax 675

  Giá: Liên hệ

 • Cemax 665LW

  Cemax 665LW

   Nâng cao chất lượng cho xi măng Portland và xi măng Portland hỗn hợp

   

  Cemax 665LW

  Giá: Liên hệ

 • Cemax 360RM

  Cemax 360RM

   Phụ gia trợ nghiền cho nguyên liệu sản xuất xi măng

   

  Cemax 360RM

  Giá: Liên hệ

 • Cemax 303C

  Cemax 303C
  Cemax 303C

  Giá: Liên hệ

 • Cemax 300

  Cemax 300

    Phụ gia trợ nghiền, ngăn sự kháng chảy và bám dính của xi măng.

   

  Cemax 300

  Giá: Liên hệ

 • Cemax 235ES

  Cemax 235ES
  Cemax 235ES

  Giá: Liên hệ

 • Auracem 675

  Auracem 675

    được xây dựng để nâng cao  năng suất  nghiền  và khả năng đặc biệt trong việc tăng cường độ của xi măng

  Auracem 675

  Giá: Liên hệ

 • Auracem 670

  Auracem 670
  Auracem 670

  Giá: Liên hệ

 • Auracem 303C

  Auracem 303C

  Phụ gia trợ nghiền chất lượng cao và ngăn sự kháng chảy và bám dính của xi măng

  Auracem 303C

  Giá: Liên hệ

 • Auracem 230

  Auracem 230
  Auracem 230

  Giá: Liên hệ