Lớp phủ mặt

 • PolypurTC 10

  PolypurTC 10

  là hệ thống phủ sàn đỗ xe polyurethan chất lượng cao, một thành phần. Lớp phủ tạo ra hệ thống phủ sàn chịu mài mòn

  PolypurTC 10

  Giá: Liên hệ

 • PolypurTC 10

  PolypurTC 10

  là hệ thống phủ sàn đỗ xe polyurethan chất lượng cao, một thành phần. Lớp phủ tạo ra hệ thống phủ sàn chịu mài mòn

  PolypurTC 10

  Giá: Liên hệ

 • Polypoxy LMP

  Polypoxy LMP

  là sơn kẻ dấu báo hiệu lớp dày được công thức hóa đặc biệt gốc acrylic biến thể/hỗn hợp cao su clo hóa

  Polypoxy LMP

  Giá: Liên hệ

 • Polypoxy WB

  Polypoxy WB

   là hệ thống phủ epoxy phân tán nước, hai thành phần, dành cho sàn và tường

  Polypoxy WB

  Giá: Liên hệ

 • Polypoxy FC

  Polypoxy FC

  là vật liệu phủ tường và sàn gốc nhựa epoxy không dung môi hai thành phần linh hoạt tạo ra lớp phủ không thấm nước

  Polypoxy FC

  Giá: Liên hệ

 • Polypur TC 20

  Polypur TC 20

  là hệ thống sàn đỗ xe polyurethan hai thành phần, chịu UV, chất lượng cao. Lớp phủ tạo ra hệ thống phủ sàn chịu mài mòn

  Polypur TC 20

  Giá: Liên hệ

 • PolypoxyFC(S)

  PolypoxyFC(S)

  là lớp phủ gốc nhựa epoxy pha dung môi, hai thành phần, dành cho bề mặt bê tông và thép

  PolypoxyFC(S)

  Giá: Liên hệ