Lớp phủ trung gian

  • Polypur WC 40

    Polypur WC 40

    là lớp phủ gốc nhựa polyurethan đàn hồi, chất lượng cao, đa thành phần dành cho hệ phủ sàn đỗ xe

    Polypur WC 40

    Giá: Liên hệ