Vật liệu sàn Epoxy chống tĩnh điện

 • Penterns E-620AS

  Penterns E-620AS

  là sơn epoxy chống tĩnh điện, hai thành phần, gốc nước ứng dụng cho sàn, tường, và trần

  Penterns E-620AS

  Giá: Liên hệ

 • Pentens E-603N AS

  Pentens E-603N AS

   là sơn phủ sàn epoxy gốc dung môi, chống tĩnh điện, tự chảy nhẵn

  Pentens E-603N AS

  Giá: Liên hệ

 • Pentens E-603AS

  Pentens E-603AS

   là sơn phủ sàn epoxy gốc dung môi, chống tĩnh điện, tự chảy nhẵn

  Pentens E-603AS

  Giá: Liên hệ

 • Pentens E-601AS

  Pentens E-601AS

  là sơn phủ sàn epoxy không dung môi, chống tĩnh điện, tự phẳng. Sàn đã lưu hóa có đặc tính chống tĩnh điện rất tốt

  Pentens E-601AS

  Giá: Liên hệ

 • Pentens E-502AS

  Pentens E-502AS

  là sơn phủ epoxy không dung môi, độ nhớt cao, chống tĩnh điện, tự nhẵn, không mối nối được thiết kế đặc dụng cho ngành công nghiệp điện

  Pentens E-502AS

  Giá: Liên hệ