Tấm chèn

  • Tấm chèn khe co giãn

    Tấm chèn khe co giãn

    Rất tốt cho xây dựng cầu đường và đường giao cắt

    Tấm chèn khe co giãn

    Giá: Liên hệ