Bảo dưỡng bê tông

 • Concure WB & WB80

  Concure WB & WB80

   Hợp chất bảo dưỡng bê tông gốc nước là hai hợp chất dạng nhũ tương có độ nhớt thấp

  Concure WB & WB80

  Giá: Liên hệ

 • Concure 90

  Concure 90

  Hợp chất bảo dưỡng bê tông Concure 90 gốc nhựa được cung cấp theo nhiều dạng màu 

  Concure 90

  Giá: Liên hệ