Sơn Acrylic

 • Synroof Hi-Build

  Synroof Hi-Build

  là sơn Acrylic chất lượng cao, đàn hồi, có thể được thi công bằng chổi, con lăn hoặc thiết bị phun

  Synroof Hi-Build

  Giá: Liên hệ

 • Syncoat

  Syncoat

  là sơn phủ chống thấm đàn hồi tổng hợp, chi phí thấp. Nó tạo ra lớp màng linh hoạt, dai chắc

  Syncoat

  Giá: Liên hệ

 • Synroof

  Synroof

  là sơn phủ acrylic đàn hồi chống thấm đa dụng. Khi lưu hóa tạo thành lớp màng không mối nối dai chắc

  Synroof

  Giá: Liên hệ

 • Synplast

  Synplast

  là sơn chống thấm acrylic, đàn hồi, linh hoạt, tạo thành lớp phủ không mối nối

  Synplast

  Giá: Liên hệ

 • Durocoat

  Durocoat

  là sơn phủ acrylic được pha chế đặc biệt tạo ra bề mặt phản chiếu và bảo vệ cho lớp bọt xốp cách nhiệt

  Durocoat

  Giá: Liên hệ