Sơn lót

 • Concrete Primer

  Concrete Primer

   là sơn lót mái, thi công lạnh, chất lượng cao, linh hoạt, đàn hồi và dung môi nhanh khô kết hợp với chất phụ gia bão hòa và tạo ẩm

  Concrete Primer

  Giá: Liên hệ

 • Bituprime

  Bituprime

  là sơn lót mái, thi công lạnh, chất lượng cao, linh hoạt, đàn hồi và dung môi nhanh khô kết hợp với chất phụ gia

  Bituprime

  Giá: Liên hệ

 • Bitufast

  Bitufast

  là sơn lót bitum đông cứng nhanh, thi công lạnh, chất lượng cao, linh hoạt, đàn hồi và dung môi nhanh

  Bitufast

  Giá: Liên hệ