Sơn lót

  • Concrete Primer

    Concrete Primer

     là sơn lót mái, thi công lạnh, chất lượng cao, linh hoạt, đàn hồi và dung môi nhanh khô kết hợp với chất phụ gia bão hòa và tạo ẩm

    Concrete Primer

    Giá: Liên hệ

  • Bituprime

    Bituprime

    là sơn lót mái, thi công lạnh, chất lượng cao, linh hoạt, đàn hồi và dung môi nhanh khô kết hợp với chất phụ gia

    Bituprime

    Giá: Liên hệ

  • Bitufast

    Bitufast

    là sơn lót bitum đông cứng nhanh, thi công lạnh, chất lượng cao, linh hoạt, đàn hồi và dung môi nhanh

    Bitufast

    Giá: Liên hệ