Sơn phủ Bitum

 • Amitcoat Super

  Amitcoat Super

  sơn chống thấm thi công lạnh chi phí thấp được chế từ bitum dẻo chất lượng cao

  Amitcoat Super

  Giá: Liên hệ

 • Bitucoat

  Bitucoat

  sơn chống thấm thi công lạnh dạng lỏng được chế từ asphalt dẻo chất lượng cao

  Bitucoat

  Giá: Liên hệ

 • DP COAT

  DP COAT

  là sơn phủ chất lượng cao, được sản xuất từ bitum đặc dụng và dầu để tối ưu hóa điểm mềm

  DP COAT

  Giá: Liên hệ

 • Metal seal

  Metal seal

  là sơn phủ kim loại chất lượng cao thi công lạnh, được chế từ asphalt dẻo

  Metal seal

  Giá: Liên hệ

 • Roofgard

  Roofgard

  là sơn phủ chống thấm pha xơ sợi, thi công lạnh, chất lượng cao

  Roofgard

  Giá: Liên hệ

 • Sungard

  Sungard

  là sơn nhũ nhôm gốc nhựa asphalt có khả năng phản chiếu cao, được chế từ bitum dẻo - mềm hòa tan trong dầu hỏa và được trộn bột nhôm có độ bóng cao

  Sungard

  Giá: Liên hệ

 • Roofcoat

  Roofcoat

  là sơn phủ chất lượng cao được sản xuất từ bitum dẻo

  Roofcoat

  Giá: Liên hệ

 • Elastigard

  Elastigard

  là sơn phủ bitum cao su hóa, thi công lạnh, dạng lỏng, chất lượng cao

  Elastigard

  Giá: Liên hệ

 • Bitugard

  Bitugard

  là sơn phủ chống thấm thi công lạnh tiết kiệm chi phí, là hỗn hợp giữa bitum dẻo chất lượng cao

  Bitugard

  Giá: Liên hệ

 • Amitcoat

  Amitcoat

  sơn chống thấm thi công lạnh được chế từ bitum dẻo chất lượng cao tiết kiệm chi phí

  Amitcoat

  Giá: Liên hệ

 • Alugard

  Alugard

  là sơn phủ gốc asphalt chống thấm và trang trí, phản chiếu, chất lượng cao,

  Alugard

  Giá: Liên hệ