Sikafloor 2420

  • Sikafloor 2420

    Sikafloor 2420

    hất quét lót epoxy, 2 thành phần có chứa dung môi kết hợp với chất hỗ trợ tăng độ bám dính

    Sikafloor 2420

    Giá: 259000