Sikafloor 2530 New 6011/7032

  • Sikafloor 2530 New 6011/7032

    Sikafloor 2530 New 6011/7032

    Hệ thống sơn lót và sơn phủ hoàn thiện Epoxy có thể dùng nước pha loãng

    Sikafloor 2530 New 6011/7032

    Giá: 215000