Lớp phủ chống trượt

  • Pentens PX-800

    Pentens PX-800

     là vật liệu trám polyurethan gốc dung môi, trong suốt hoặc pha màu

    Pentens PX-800

    Giá: Liên hệ