Sơn bảo vệ

 • ss

  ss
  ss

  Giá: Liên hệ

 • Pentens E-603

  Pentens E-603

  là hệ thống sơn phủ nhựa epoxy, gốc dung môi, hai thành phần, được thiết kế đặc dụng cho công nghiệp

  Pentens E-603

  Giá: Liên hệ

 • Pentens E-501LN

  Pentens E-501LN

  là sơn phủ epoxy biến tính, 100% chất rắn được thiết kế cho chống thấm hiệu suất cao

  Pentens E-501LN

  Giá: Liên hệ

 • Pentens E-620F

  Pentens E-620F

  là hệ thống hai thành phần phản ứng, pha bột màu, bao gồm chất tăng cứng nhựa epoxy nhũ tương hoá gốc nước 

  Pentens E-620F

  Giá: Liên hệ