Chất pha loãng cho sơn epoxy & Pu

  • Neotex®1021

    Neotex®1021

    Chất pha loãng thích ứng cho hệ thống epoxy

    Neotex®1021

    Giá: Liên hệ