Chống ẩm kháng hóa chất

  • Neopox®Primer AY

    Neopox®Primer AY

    Sơn lót epoxy không dung môi, chống thẩm thấu

    Neopox®Primer AY

    Giá: Liên hệ