Sửa chữa & gắn vá

 • Levelex

  Levelex

  là vật liệu láng lót sàn tự chảy phẳng, sợi gia cường

  Levelex

  Giá: Liên hệ

 • Epobond™

  Epobond™

  là chất kết dính epoxy, 100% chất rắn, hai thành phần

  Epobond™

  Giá: Liên hệ

 • Everbond™

  Everbond™

  là nhũ tương plyme acrylic đa năng

  Everbond™

  Giá: Liên hệ

 • Primer one

  Primer one

  là dung dịch polyme gốc nước, liên kết

  Primer one

  Giá: Liên hệ

 • Fastrak™

  Fastrak™

  là hợp chất gắn vá bê tông và khối xây gốc xi măng, đông kết nhanh

  Fastrak™

  Giá: Liên hệ

 • Epoprime

  Epoprime

  là sơn lót Epoxy chịu ẩm, 100% chất rắn dành cho bề mặt bê tông

  Epoprime

  Giá: Liên hệ

 • Durathin Patch

  Durathin Patch

  là hệ thống vữa láng và gắn vá gốc xi măng, cường độ cao

  Durathin Patch

  Giá: Liên hệ

 • Durapatch VOH™

  Durapatch VOH™

  vữa lưu biến, gốc xi măng chứa polyme, cốt liệu tỷ trọng thấp, và phụ gia để dễ gắn

  Durapatch VOH™

  Giá: Liên hệ

 • Durapatch industrial™

  Durapatch industrial™

  là vữa gắn vá gốc xi măng cường độ cao, có thể chảy

  Durapatch industrial™

  Giá: Liên hệ

 • Durapatch Hiway™

  Durapatch Hiway™

  sử dụng để sửa chữa bãi đỗ xe, mặt cầu, đường cao tốc

  Durapatch Hiway™

  Giá: Liên hệ

 • Durafloor TGA

  Durafloor TGA

   là sự kết hợp độc đáo giữa xi măng, polyme, cốt liệu khoáng và màu

  Durafloor TGA

  Giá: Liên hệ

 • Durafloor HP™

  Durafloor HP™

  là vật liệu láng nền tự chảy phẳng, nhanh khô, gốc xi măng chất lượng cao hoặc lớp mặt chịu mài mòn ứng dụng trong nhà

  Durafloor HP™

  Giá: Liên hệ

 • Duracrete ™

  Duracrete ™

  vữa tái tạo bề mặt và gắn vá gốc xi măng, cường độ cao, cốt polyme, một thành phần

  Duracrete ™

  Giá: Liên hệ