Hệ thống gia cố

 • Pentens T-805

  Pentens T-805

  là hỗn hợp được làm giàu bằng xi măng sử dụng ngay và chất cân bằng co ngót bằng xi măng sử dụng ngay và chất cân bằng co ngót

  Pentens T-805

  Giá: Liên hệ

 • Pentens HT-300

  Pentens HT-300

  là tấm sợi cacbon được ngâm tẩm nhựa gốc epoxy PENTENS E-500A/B

  Pentens HT-300

  Giá: Liên hệ

 • Pentens HP Mortar

  Pentens HP Mortar

  là hỗn hợp vữa khô hiệu suất chất lượng cao, được trộn sẵn, sử dụng ngay,

  Pentens HP Mortar

  Giá: Liên hệ

 • Pentens EPO-LITE

  Pentens EPO-LITE

  là hợp chất sửa chữa bê tông gốc nhựa epoxy, trọng lượng nhẹ, hai thành phần

  Pentens EPO-LITE

  Giá: Liên hệ

 • Pentens CCFP

  Pentens CCFP

  là sản phẩm mới được khai thác được thiết kế để ứng dụng trong sửa chữa và gia cố bê tông

  Pentens CCFP

  Giá: Liên hệ