Hệ thống khắc phục rò rỉ

 • Pentens T-802 Waterplug

  Pentens T-802 Waterplug

   là hỗn hợp xi măng đông kết trong nước, cát được chọn lọc kĩ và phụ gia hóa học tạo ra loại bột khô đông kết nhanh 

  Pentens T-802 Waterplug

  Giá: Liên hệ

 • Pentens T-800

  Pentens T-800

  là hỗn hợp xi măng đặc biệt và hóa chất được chế thành dạng bột một thành phần  dùng ngay

  Pentens T-800

  Giá: Liên hệ

 • Pentens PU-300

  Pentens PU-300

  là loại không dung môi 100% và 100% chất rắn

  Pentens PU-300

  Giá: Liên hệ

 • Pentens PU-169F

  Pentens PU-169F

  là vữa trám polyurethan linh hoạt, ưa nước, một thành phần, độ nhớt thấp

  Pentens PU-169F

  Giá: Liên hệ

 • Pentens PU-169

  Pentens PU-169

  là vữa trám polyurethan linh hoạt, ưa nước, một thành phần, độ nhớt thấp, 100% chất rắn

  Pentens PU-169

  Giá: Liên hệ

 • Pentens PU-168

  Pentens PU-168

  Vữa bơm tiêm polyurethane ưa nước được dùng để chặn rò rỉ và trám khe rỗng dưới mặt đất

  Pentens PU-168

  Giá: Liên hệ

 • Pentens PU-109

  Pentens PU-109

   là vữa bơm tiêm ưa nước, một thành phần, 100% chất rắn, gốc polyurethane

  Pentens PU-109

  Giá: Liên hệ

 • Pentens PU-108

  Pentens PU-108

  là vữa bơm tiêm ưa nước gốc polyurethane

  Pentens PU-108

  Giá: Liên hệ

 • Pentens PU-107

  Pentens PU-107

  là vữa bơm tiêm polyurethne ưa nước,100% chất rắn

  Pentens PU-107

  Giá: Liên hệ

 • Pentens HP-023

  Pentens HP-023
  Pentens HP-023

  Giá: Liên hệ