Bơm tiêm vữa 2 thành phần

 • DHP-M2002

  DHP-M2002

   là bơm tiêm ống dẫn đôi, xả tách riêng hai thành phần A và B của keo nhựa Acrylic

  DHP-M2002

  Giá: Liên hệ

 • DHP-M2001

  DHP-M2001

  là bơm tiêm ống dẫn đôi. Do loại bơm này xả vật liệu chính và chất làm cứng tách biệt

  DHP-M2001

  Giá: Liên hệ