Kim tiêm hóa chất

  • Kim bơm

    Kim bơm

    ứng dụng bơm tiêm hóa chất epoxy và bọt polyurethan vào các lỗ thâm nhập

    Kim bơm

    Giá: Liên hệ