Vải địa kỹ thuật không dệt

  • Vải địa kỹ thuật không dệt

    Vải địa kỹ thuật không dệt

    có tính thấm nước và không khí tốt để cho nước chảy qua để kiểm soát hiệu quả cát

    Vải địa kỹ thuật không dệt

    Giá: Liên hệ