Polyurethane 2 thành phần

 • TOP-COAT A/B

  TOP-COAT A/B

   là sơn dạng lỏng, hai thành phần, chứa nhựa polyurethane làm thành phần chính và là chất chống thấm ngoài trời

  TOP-COAT A/B

  Giá: Liên hệ

 • WP-230A/B

  WP-230A/B

  là sơn lỏng 2 thành phần, chứa nhựa polyurethane làm thành phần chính và chất chống thấm trong nhà và ngoài trời

  WP-230A/B

  Giá: Liên hệ

 • WP-220A/B

  WP-220A/B

  là sơn dạng lỏng, 2 thành phần, chứa nhựa polyurethane mà thành phần chính của nó là chất ngăn nước 

  WP-220A/B

  Giá: Liên hệ