Sơn Acrylic biến tính kẻ vạch

  • MP-1

    MP-1

    là sơn acrylic biến tính có nhiều màu dùng để kẻ vạch trên đường bộ và đường băng

    MP-1

    Giá: Liên hệ